Nội Dung Bài Thơ Giờ Đi Ngủ Mầm Non

1 Like comments off

? ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Giờ Đi Ngủ Mầm Non ❤️️Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án
Bài Thơ Giờ Đi Ngủ Mầm Non ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Bài Hay Nhất Nói Về Đi Ngủ Cho Các Bạn Tham Khảo
NỘI D


? ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Giờ Đi Ngủ Mầm Non ❤️️Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Bài Thơ Giờ Đi Ngủ Mầm Non ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Bài Hay Nhất Nói Về Đi Ngủ Cho Các Bạn Tham Khảo

NỘI DUNG CHÍNH

Lời thơ Giờ đi ngủ

Tác giả: Lê Thị Hoa.

Vào giường đi ngủ

Không nghịch đồ chơi

Không gọi bạn ơi

Không cười khúc khích

Không ai tinh nghịch

Giơ chân giơ tay

Phải nằm cho ngay

Mắt thì nhắm lại.
Tranh Bài Thơ Giờ Đi Ngủ

Chia Sẽ ❤️️ Bài Thơ Quả Dưa Hấu ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Hình Ảnh Bài Thơ Giờ Đi Ngủ

Giáo Án Bài Thơ Giờ Đi Ngủ

I. Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức:

2. Kĩ năng:

3. Thái độ:

II. Chuẩn bị.

III. Tổ chức hoạt động

1.Hoạt Động 1: Gây hứng thú.

2.Hoạt Động 2: 

a, Cô đọc mẫu lần 1:


b, Cô đọc bài thơ lần 2:

c, Cô đọc bài thơ lần 3:

 Đàm thoại trích dẫn.

Vào giường đi ngủ

Không nghịch đồ chơi

Không gọi bạn ơiIV. Dạy trẻ đọc thơ.

Đàm thoại trích dẫn.

Không cười khúc khích

Không ai tinh nghịch

Giơ chân giơ tay
V.Kết thúc

Thohay.vn Tăng Bạn ❤️️ Bài Thơ Em Lên Bốn ❤️️ Nội Dung + Hình Ảnh + Giáo Án