Nội Dung Bài Thơ Đèn Giao Thông Tác Giả Mỹ Trang

6 Likes comments off

ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Đèn Giao Thông ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án
Bài Thơ Đèn Giao Thông ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Cùng Thohay.vn Đọc Thơ Cho Bé Nghe Giúp Bé Nhận Biết Về Các Đèn Tín H


ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Đèn Giao Thông ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Bài Thơ Đèn Giao Thông ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Cùng Thohay.vn Đọc Thơ Cho Bé Nghe Giúp Bé Nhận Biết Về Các Đèn Tín Hiệu Trong Giao Thông.

NỘI DUNG CHÍNH

Bài thơ Đèn giao thông

Tác giả: Mỹ Trang.

Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng

Ba đèn tín hiệu an toàn giao thông

Đi đường bé nhớ nghe không!

Đèn xanh tín hiệu đã thông đường rồi

Đèn vàng đi chậm lại thôi,

Đèn đỏ dừng lại, kẻo rồi đâm nhau

Bé ngoan, bé nhớ làu làu

Xanh: đi, đỏ: phải dừng mau đúng rồi.
Chia Sẽ ❤️️ Bài Thơ Làm Bác Sĩ ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án Trọn Bộ

Tranh Bài Thơ Đèn Giao Thông

Hình Ảnh Bài Thơ Đèn Giao Thông Nhà Trẻ

Giáo Án Bài Thơ Đèn Giao Thông Mầm Non

Kiến thức

Kĩ năng

Thái độ

Trẻ tích cực tham gia hoạt động phát triển ngôn ngữ qua bài thơ “Đèn giao thông”.

Chuẩn bị

Vận động theo bài hát: Đi xe đạp

Hoạt động 2: Đọc thơ, trích dẫn, đàm thoại

Hoạt động 3: Dạy trẻ đọc thơ

Cô nhận xét, kết thúc

Tặng Bạn ❤️️ Bài Thơ Tập Gấp Máy Bay ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án