Nội Dung Bài Thơ Con Chuồn Chuồn Ớt

6 Likes comments off

ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Con Chuồn Chuồn Ớt ❤️️Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án
Bài Thơ Con Chuồn Chuồn Ớt ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Qua Bài Thơ Con Chuồn Chuồn Ớt Ý Nghĩa Và Biểu Tượng Màu Sắc C


ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Con Chuồn Chuồn Ớt ❤️️Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Bài Thơ Con Chuồn Chuồn Ớt ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Qua Bài Thơ Con Chuồn Chuồn Ớt Ý Nghĩa Và Biểu Tượng Màu Sắc Của Chuồn Chuồn

NỘI DUNG CHÍNH

Bài thơ Con chuồn chuồn ớt

Tác giả: Xuân Nùng

Con chuồn chuồn ớt

Suốt ngày rong chơi

Mình mang màu lửa

Đỏ như than vùi.
Chuồn chuồn ớt ơi

Đừng bay lên đồi

Chẳng may bén lửa

Cháy rừng mất vui.
Con chuồn chuồn ớt

Mang lửa đi chơi

Bé rình để bắt

Chỉ nhằm tóm đuôi.
Thohay.vn Chia sẽ Bài Thơ Rùa Con Đi Chợ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Tranh Và Hình Ảnh Bài Thơ Con Chuồn Chuồn Ớt

Giáo Án Bài Thơ Con Chuồn Chuồn Ớt

Giáo Án Bài Thơ Con Chuồn Chuồn Ớt

I. Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức:

2. Kỹ năng:

3. Thái độ:

II. Chuẩn bị.

III. Tổ chức hoạt động
 A.Hoạt động của cô.
1.Hoạt Động 1: Gây hứng thú.

2.Hoạt Động 2:

a, Cô đọc mẫu lần 1:

b, Cô đọc bài thơ lần 2

c, Cô đọc bài thơ lần 3

 Đàm thoại trích dẫn.

.Con chuồn chuồn ớt
Suốt ngày rong chơi
Mình mang màu lửa
Đỏ như than vùi
…………………………Chuồn chuồn ớt ơi
Đừng bay lên đồi
Chẳng may bén lửa
Cháy rừng mất vui. 
  …………………………… B.Hoạt động của trẻ

IV. Dạy trẻ đọc thơ.

V.Kết thúc

Thohay.vn Tặng Bạn ❤️Bài Thơ Đi Bừa ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án