Nội Dung Bài Thơ Cô Kiến Chăm Chỉ

4 Likes comments off

ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Cô Kiến Chăm Chỉ ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án
Bài Thơ Cô Kiến Chăm Chỉ ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Tuyển Tập Bài Thơ Ngắn, Dễ Nhớ Cho Bé Mà Bố Mẹ Đừng Bỏ Lỡ Nhé.


ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Cô Kiến Chăm Chỉ ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Bài Thơ Cô Kiến Chăm Chỉ ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Tuyển Tập Bài Thơ Ngắn, Dễ Nhớ Cho Bé Mà Bố Mẹ Đừng Bỏ Lỡ Nhé.

NỘI DUNG CHÍNH

Bài thơ cô kiến chăm chỉ

Tác giả: Đặng Thê

Có cô kiến càng

Chân đi vội vàng

Bò ngang qua cửa

Vác miếng mồi to

Bé nhìn thấy lo

Lân la gặng hỏi:

Cô kiến càng ơi

Sao mang nặng thế?

Để bé giúp cho!

Kiến càng đâm lo

Bỏ mồi trốn chạy!


Thohay.vn Chia sẽ ?Bài Thơ Con Mèo Mà Trèo Cây Cau ? Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Tranh Và Hình Ảnh Bài Thơ Cô Kiến Chăm Chỉ

Giáo Án Bài Thơ Cô Kiến Chăm Chỉ

I. Mục tiêu cần đạt.

II. Chuẩn bị.

III. Tổ chức hoạt động
A.Hoạt động của cô.
1.Hoạt Động 1: Gây hứng thú.

2.Hoạt Động 2:
a, Cô đọc mẫu lần 1:

b, Cô đọc bài thơ lần 2

c, Cô đọc bài thơ lần 3:

B.Hoạt động của trẻ

IV. Dạy trẻ đọc thơ.

V.Kết thúc

Thohay.vn Tạng Bạn ?Bài Thơ Chị Gió ? Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án