5

Tóm tắt sách Fix the next

Giới thiệu về tác giả Mike Michalowicz là một doanh nhân hàng loạt, nhà đầu tư thiên thần và diễn giả chính. Vào sinh nhật lần thứ 35 của mình, anh ấy đã thành lập và bán…

22 Likes comments off