soan-bai-lop-11-lai-tan

9 Likes comments off

Kho tài liệu văn học và bài tập làm văn hàng đầu Việt Nam

Soạn bài lớp 11: Lai Tân


baivanhayKho tài liệu văn học và bài tập làm văn hàng đầu Việt Nam

Soạn bài lớp 11: Lai Tân

Hà Anh
03/09/2018 Văn mẫu lớp 11

219 Views

Soạn bài lớp 11: Lai Tân

Hướng dẫn

Soạn bài: Lai Tân

Soạn bài lớp 11: Lai Tân là tài liệu tham khảo hay giúp bạn nắm được kiến thức cơ bản về tác giả Hồ Chí Minh và bài thơ Lai Tân, kết cấu của bài thơ, giá trị nội dung và nghệ thuật mà tác phẩm mang lại. Mời các bạn tham khảo.

Soạn bài lớp 11: Vĩnh biệt Cửu Trùng đài

Soạn bài lớp 11: Ba cống hiến vĩ đại của Các-Mác

I. Tìm hiểu chung

1. Tác giả

2. Tác phẩm

II. Đọc hiểu

1. Kết cấu: 2 phần

2. Chân dung tầng lớp chóp bu ở Lai Tân

3. Đòn đả kích của tác giả

III. Tổng kết

1.Nội dung:

Bài thơ nhỏ nhưng có giá trị hiện thực lớn. Nó cho người đọc thấy được tình trạng thối nát phổ biến của bọn quan lại Trung Quốc thời Tưởng Giới Thạch và thái độ bất bình của nhà thơ HCM.

2. Nghệ thuật

Nghệ thuật châm biếm nhẹ nhàng mà thâm thuý, thể hiện rõ phong cách châm biếm của HCM

Theo Baivanhay.com

17/04/2022

29/08/2021

29/08/2021

29/08/2021

30/07/2019

30/07/2019

Tác giả, tác phẩm, ý nghĩa nhan đề bài thơ Tự Tình Hồ Xuân Hương

Tác giả, tác phẩm, ý nghĩa nhan đề bài thơ Tự Tình Hồ Xuân Hương …

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *