Nội Dung Bài Thơ Xe Đạp Nhà Trẻ

6 Likes comments off

ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Xe Đạp Nhà Trẻ ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án
Bài Thơ Xe Đạp Nhà Trẻ ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Thohay.vn Chia Sẽ Các Thông Tin Đầy Đủ, Hữu Ích Về Bài Thơ Cho Bé.


ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Xe Đạp Nhà Trẻ ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Bài Thơ Xe Đạp Nhà Trẻ ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Thohay.vn Chia Sẽ Các Thông Tin Đầy Đủ, Hữu Ích Về Bài Thơ Cho Bé.

NỘI DUNG CHÍNH

Bài thơ xe đạp nhà trẻ

Tác giả: Phương Nam

Xe đạp thân thiết

Qua khe, qua suối

Xe đạp chở người

Dù xa, dù vội

Chở hàng, chở củi

Có xe, có xe!
Tặng Bạn ❤️️ Bài Thơ Về Quê ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án Trọn Bộ

Tranh Bài Thơ Xe Đạp Nhà Trẻ

Hình Ảnh Bài Thơ Xe Đạp Nhà Trẻ

Giáo Án Bài Thơ Xe Đạp Nhà Trẻ

 Giáo án Bài Thơ Xe Đạp Nhà Trẻ Cho Các Bạn Cùng Tham Khảo

I. Mục tiêu

II. Chuẩn bị

III. Tổ chức hoạt động

Trích dẫn: “ Xe đạp thân thiết

Qua khe, qua suối”

=> Cô giải thích từ khó:“ Thân thiết” là rất gần gũi, gắn bó mật thiết với cuộc sống hàng ngày của chúng ta “ Qua khe, qua suối” là xe đi qua khe núi, sườn núi,; đi qua con suối

Xe đạp chở những gì? ( Chở người, chở hàng, chở củi )

Trích dẫn: “ Xe đạp chở người

Dù xa, dù vội

Chở hàng, chở củi

Có xe! Có xe!”

=> Cô giải thích từ khó: “Dù xa, dù vội” là đường xá xa xôi, thời gian gấp gáp nhưng xe vẫn gắng vượt qua)

=> Sau mỗi câu hỏi cô khuyến khích động viên trẻ trả lời. Cô trích dẫn thơ làm rõ ý cho trẻ.

=> Cô bao quát, chú ý sửa sai cho trẻ, khuyến khích động viên trẻ đọc thơ cùng cô.

Chia Sẽ Bạn ❤️️ Bài Thơ Đôi Dép ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án Trọn Bộ