Nội Dung Bài Thơ Tình Bạn Gà Cùng Ngan Vịt

5 Likes comments off

? ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Tình Bạn Gà Cùng Ngan Vịt ❤️️Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án
Bài Thơ Tình Bạn Gà Cùng Ngan Vịt ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅  Qua Bài Thơ Cho Thấy Tình Bạn Đẹp Và Sự Gi


? ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Tình Bạn Gà Cùng Ngan Vịt ❤️️Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Bài Thơ Tình Bạn Gà Cùng Ngan Vịt ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅  Qua Bài Thơ Cho Thấy Tình Bạn Đẹp Và Sự Giúp Đỡ Lẫn Nhau Của Gà Và Ngan Vịt.

NỘI DUNG CHÍNH

Tình bạn gà cùng ngan vịt

Tác giả: Chưa rõ

Gà cùng ngan, vịt

Chơi ở bờ ao

Chẳng may té nhào

Gà rơi xuống nước.

Không chậm nửa bước,

Ngan, vịt nhảy theo,

Rẽ trong đám bèo

Gắp gà lên cạn.
Thohay.vn Chia sẽ❤️ Bài Thơ Dinh Dưỡng Của Bé ❤️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án 

Tranh + Hình Ảnh Bài Thơ Tình Bạn Gà Cùng Ngan Vịt

Giáo Án Bài Thơ Tình Bạn Gà Cùng Ngan Vịt

Giáo Án Bài Thơ Tình Bạn Gà Cùng Ngan Vịt

I. Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức:

2. Kỹ năng:

3. Thái độ:

II. Chuẩn bị.

III. Tổ chức hoạt động
 A.Hoạt động của cô.
1.Hoạt Động 1: Gây hứng thú.

2.Hoạt Động 2:

a, Cô đọc mẫu lần 1:

b, Cô đọc bài thơ lần 2

c, Cô đọc bài thơ lần 3

Gà cùng ngan, vịt
Chơi ở bờ ao
Chẳng may té nhào
Gà rơi xuống nước.
Không chậm nửa bước,
Ngan, vịt nhảy theo,
Rẽ trong đám bèo
Gắp gà lên cạn.
………………………… B.Hoạt động của trẻ

IV. Dạy trẻ đọc thơ.

V.Kết thúc

Thohay.vn Tặng Bạn ?Bài Thơ Con Đường Làng❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án A-Z