Nội Dung Bài Thơ Tiếng Ve Mầm Non

8 Likes comments off

ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Tiếng Ve Mầm Non ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án
Bài Thơ Tiếng Ve Mầm Non ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Qua Bài Thơ Tiếng Ve Báo Cho Mọi Người Biết Mùa Hè Đã Đến


ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Tiếng Ve Mầm Non ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Bài Thơ Tiếng Ve Mầm Non ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Qua Bài Thơ Tiếng Ve Báo Cho Mọi Người Biết Mùa Hè Đã Đến

NỘI DUNG CHÍNH

Bài thơ Tiếng ve

Tác giả: Chu Huy

Vang lên từ đất

Vang lên từ cây

Vang lên chất ngất

Vang lên đông đầy.

Ve ve ve ve

Rộn rã mùa hè

Xóm làng bát ngát

Chỉ còn tiếng ve

Ve! Ve! Ve! Ve!


Thohay.vn Chia sẽ Bài Thơ Làm Nghề Như Bố Nội Dung, Tranh Thơ, Giáo Án

Tranh Và Hình Ảnh Bài Thơ Tiếng Ve Mầm Non

Giáo Án Bài Thơ Tiếng Ve Mầm Non

Giáo Án Bài Thơ Tiếng Ve Mầm Non

I. Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức:

2. Kỹ năng:


3. Thái độ:

II. Chuẩn bị.

III. Tổ chức hoạt động
 A.Hoạt động của cô.
1.Hoạt Động 1: Gây hứng thú.

2.Hoạt Động 2:

a, Cô đọc mẫu lần 1:

b, Cô đọc bài thơ lần 2

c, Cô đọc bài thơ lần 3

Vang lên từ đất
Vang lên từ cây
Vang lên chất ngất
Vang lên đông đầy.
Ve ve ve ve
Rộn rã mùa hè
Xóm làng bát ngát
Chỉ còn tiếng ve
Ve! Ve! Ve! Ve!
………………………..
 B.Hoạt động của trẻ

IV. Dạy trẻ đọc thơ.

V.Kết thúc

Thohay.vn Tặng Bạn Bài Thơ Chiếc Bóng Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án