Nội Dung Bài Thơ Thuyền Giấy

12 Likes comments off

ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Thuyền Giấy ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án A-Z
Bài Thơ Thuyền Giấy ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án A-Z ✅ ThoHay.vn Chia Sẻ Bài Thơ Thuyền Giấy Đọc Cho Các Bé Cùng Nghe.


ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Thuyền Giấy ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án A-Z

Bài Thơ Thuyền Giấy ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án A-Z ✅ ThoHay.vn Chia Sẻ Bài Thơ Thuyền Giấy Đọc Cho Các Bé Cùng Nghe.

NỘI DUNG CHÍNH

Thuyền giấy

Tác giả: Phạm Hổ.

Tập thơ Chú bò tìm bạn (1956)


Bé trên bờ với xuống

Thả con thuyền trắng tinh

Thuyền giấy vừa chạm nước

Đã hối hả trôi nhanh
Bé nhìn thuyền lênh đênh

Tưởng mình ngồi trên ấy

Mỗi đám cỏ thuyền qua

Là một làng xóm đấy!
Bé thích lắm reo lên

Thuyền vẫn trôi, trôi mãi

Bé vạch cỏ, vạch lau

Chạy bên thuyền giục, vẫy…
Thuyền phăng phăng trên nước

Bé băng băng trên bờ

Bé theo thuyền, theo mãi

Mặc ông trời chuyển mưa…
Ngoài bài thơ chiếc thuyền xinh, Thohay.vn tặng bạn ❤️ Bài Thơ Chổi Ngoan ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án A-Z

Tranh Thơ Thuyền Giấy

Hình Ảnh Bài Thơ Chiếc Thuyền Xinh

Giáo Án Bài Thơ Thuyền Giấy

Giáo án bài thơ chiếc thuyền xinh, bài thơ thuyền giấy cho các cô tham khảo:

I. MỤC TIÊU

II. CHUẨN BỊ

III. TIẾN HÀNH

a. HĐCCĐ: “Dạo chơi”

b. TCVĐ: “Bánh xe quay”

c. Chơi tự do: Cô bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

Thohay.vn Tạng Bạn ❤️ Bài Thơ Cánh Cửa Nhớ Bà ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án