Nội Dung Bài Thơ Thỏ Thẻ

4 Likes comments off

ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Thỏ Thẻ ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án
Bài Thơ Thỏ Thẻ ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Thông Qua Bài Thơ Giáo Dục Trẻ Biết Quan Tâm Giúp Đỡ Người Thân Trong Gia Đ


ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Thỏ Thẻ ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Bài Thơ Thỏ Thẻ ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Thông Qua Bài Thơ Giáo Dục Trẻ Biết Quan Tâm Giúp Đỡ Người Thân Trong Gia Đình.

NỘI DUNG CHÍNH

Bài thơ Thỏ thẻ

Tác giả: Hoàng Tá

Hôm nào ông có khách

Để cháu đun nước cho

Nhưng cái siêu nó to

Cháu nhờ ông xách nhé!
Cháu ra sân rút rạ

Ông phải ôm vào cơ

Ngọn lửa nó bùng to

Cháu nhờ ông dập bớt.
Khói nó chui ra bếp

Ông thổi hết khói đi

Ông cười xoà: “Thế thì

Lấy ai ngồi tiếp khách?”
Thohay.vn Chia sẽ Bài Thơ Chia Bánh Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Tranh + Hình Ảnh Bài Thơ Thỏ Thẻ

Giáo Án Bài Thơ Thỏ Thẻ Lớp 2

Giáo Án Bài Thơ Thỏ Thẻ Lớp 2

I. Mục đích yêu cầu

II. Chuẩn bị

III. Tiến hành

Hoạt động 1: Gây hứng thú

Hoạt động 2: Cô đọc diễn cảm

Hoạt động 3: Giảng giải, trích dẫn giúp trẻ hiểu nội dung tác phẩm.

Trích dẫn:

Trích dẫn:

“Cháu ra sân rút rạ

Ông phải ôm vào cơ

Ngọn lửa nó bùng to

Cháu nhờ ông dập bớt

Khói nó chui ra bếp

Ông thổi hết khói đi!

Ông cười xoà: Thế thì

Lấy ai ngồi tiếp khách?”
Hoạt động 4: Dạy trẻ đọc thơ

Hoạt động 5: Kết thúc

Thohay.vn Tặng Bạn Bài Thơ Bảy Sắc Cầu Vồng Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án