Nội Dung Bài Thơ Thăm Nhà Bà

11 Likes comments off

ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Thăm Nhà Bà ❤️️Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án A-Z
Bài Thơ Thăm Nhà Bà ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án A-Z ✅ ThoHay.vn Chia Sẻ Bài Thơ Thăm Nhà Bà Cho Các Bạn Tham Khảo Thêm


ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Thăm Nhà Bà ❤️️Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án A-Z

Bài Thơ Thăm Nhà Bà ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án A-Z ✅ ThoHay.vn Chia Sẻ Bài Thơ Thăm Nhà Bà Cho Các Bạn Tham Khảo Thêm

NỘI DUNG CHÍNH

Thăm Nhà Bà

Tác Giả : Như Mao

Đến thăm bà

Bà đi vắng

Có đàn gà

Chơi ngoài nắng

Cháu đứng ngắm

Đàn gà con

Rồi gọi luôn

Bập, bập, bập

Chúng lật đật

Chạy thật nhanh

Xúm vòng quanh

Kêu: “ Chiếp,chiếp”

Gà mãi miết

Nhặt thóc vàng

Cháu nhẹ nhàng

Lùa vào mát.
Thohay.vn Chia Sẽ ❤️️ Bài Thơ Con Đường Làng ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án A-Z

Giáo Án Bài Thơ Thăm Nhà Bà

1 Mục đích yêu cầu

Trẻ biết đọc bài thơ cùng cô. Biết một vài nội dung chính như em bé biết giúp bà cho gà ăn.

Rèn câu, Phát triển vốn từ cho trẻ

GD trẻ biết yêu thương, vâng lời người lớn như ông, bà, bố mẹ. biết giúp đỡ ông bà, bố mẹ..


3 Tiến hành

A, Hoạt động 1: Ổn định gây hứng thú

B, Hoạt động 2: Dạy trẻ đọc thơ

Cô cho trẻ bắt chước một số từ như: bập! bập! bập!. lật đật, chạy nhanh nhanh. kêu chíp chíp.

Tặng Bạn ❤️️ Bài Thơ Nắng Mới ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án A-Z

Hình Ảnh Bài Thơ Thăm Nhà Bà

Tranh Bài Thơ Thăm Nhà Bà