Nội Dung Bài Thơ Tàu Thủy Lớp Nhà Trẻ Mầm Non

3 Likes comments off

ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Tàu Thủy Mầm Non ❤️️Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án
Bài Thơ Tàu Thủy Mầm Non ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Bài Hay Nhất Nói Về Tàu Thủy Cho Phụ Huynh Tham Khảo Để Đọc Cho Bé


ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Tàu Thủy Mầm Non ❤️️Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Bài Thơ Tàu Thủy Mầm Non ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Bài Hay Nhất Nói Về Tàu Thủy Cho Phụ Huynh Tham Khảo Để Đọc Cho Bé.

NỘI DUNG CHÍNH

Bài Thơ Tàu Thủy

Tác giả: Vũ Xuân Quản

Chẳng cần bốn bánh cao su

Mà tàu vẫn chạy vù vù trên sông

Mũi tàu xé nước trắng bong

Tàu thủy thở dốc lướt trong sương mờ

Cháu như bay lượn trong mơ

Lái tàu xuyên thủng lững lờ sương giăng…

Chia Sẽ ❤️️ Bài Thơ Con Tàu Nhà Trẻ ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Tranh Bài Thơ Tàu Thủy Tí Hon

Hình Ảnh Bài Thơ Bé Đi Tàu Thủy

Giáo Án Bài Thơ Tàu Thủy Mầm Non

  Giáo án Bài Thơ Tàu Thủy Cho Các Bạn Cùng Tham Khảo

I.YÊU CẦU:

II. CHUẨN BỊ:

*Đồ dùng dạy học:

*Nội dung tích hợp:

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

I.YÊU CẦU:

Trẻ nhận biết và gọi tên được tàu thủy, thuyền buồm các bộ phận của tàu thủy,thuyền buồm.

Trẻ biết nói một số đặc điểm và chức năng của tàu thủy, thuyền buồm

II. CHUẨN BỊ:

*Đồ dùng dạy học:

*Nội dung tích hợp:

TIẾN HÀNH

*Hoạt động 1: Trẻ quan sát tranh tàu thủy,thuyền buồm

*Hoạt động 3 :

*Kết thúc: Cho trẻ hát bài: Em đi chơi thuyền.

BGH KÝ DUYỆT
GIÁO VIÊN SOẠN

Tạng Bạn ❤️️ Bài Thơ Tập Gấp Máy Bay ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án