Nội Dung Bài Thơ Sao Hôm Sao Mai

4 Likes comments off

ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Sao Hôm Sao Mai ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án
Bài Thơ Sao Hôm Sao Mai ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Tuyển Tập Bài Thơ Ngắn, Dễ Nhớ Cho Bé Mà Bố Mẹ Đừng Bỏ Lỡ Nhé.


ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Sao Hôm Sao Mai ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Bài Thơ Sao Hôm Sao Mai ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Tuyển Tập Bài Thơ Ngắn, Dễ Nhớ Cho Bé Mà Bố Mẹ Đừng Bỏ Lỡ Nhé.

NỘI DUNG CHÍNH

Bài thơ Sao hôm, sao mai

Tác giả: Đặng Vương Hưng

Ánh nắng vừa mới tắt xong

Mặt trời đi ngủ dưới lòng núi xa

Ánh sao Hôm đã hiện ra

Lung linh đứng gác như là bố em

Thương sao Hôm thức cả đêm

Sao Mai dậy sớm gọi lên mặt trời.
Thohay.vn Tặng Bạn ❤️️Bài Thơ Chổi Ngoan ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án A-Z

Tranh + Hình Ảnh Bài Thơ Sao Hôm Sao Mai

Giáo Án Bài Thơ Sao Hôm Sao Mai

Chia Sẽ Giáo Án Bài Thơ Sao Hôm Sao Mai

I. Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức:

2. Kỹ năng:


3. Thái độ:

II. Chuẩn bị.

III. Tổ chức hoạt động
 A.Hoạt động của cô.
1.Hoạt Động 1: Gây hứng thú.

2.Hoạt Động 2:

a, Cô đọc mẫu lần 1:

b, Cô đọc bài thơ lần 2

c, Cô đọc bài thơ lần 3

 Đàm thoại trích dẫn.

Ánh nắng vừa mới tắt xong
Mặt trời đi ngủ dưới lòng núi xa
Ánh sao Hôm đã hiện ra
…………………………


Lung linh đứng gác như là bố em
Thương sao Hôm thức cả đêm
Sao Mai dậy sớm gọi lên mặt trời.
……………………………


 B.Hoạt động của trẻ

IV. Dạy trẻ đọc thơ.

V.Kết thúc

Thohay.vn Chia Sẽ ❤️️Bài Thơ Đám Ma Bác Giun ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án