Nội Dung Bài Thơ Ong Và Bướm Mầm Non

4 Likes comments off

ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Ong Và Bướm, Con Bướm Trắng ❤️ Hình Ảnh, Giáo Án
Bài Thơ Ong Và Bướm, Con Bướm Trắng ❤️ Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Thohay.vn Chia Sẽ Các Thông Tin Đầy Đủ, Hữu Ích Về Bài Thơ Cho Bé


ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Ong Và Bướm, Con Bướm Trắng ❤️ Hình Ảnh, Giáo Án

Bài Thơ Ong Và Bướm, Con Bướm Trắng ❤️ Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Thohay.vn Chia Sẽ Các Thông Tin Đầy Đủ, Hữu Ích Về Bài Thơ Cho Bé.

NỘI DUNG CHÍNH

Bài Thơ Ong và Bướm

Tác giả: Nhược Thủy

Con bướm trắng

Lượn cành hồng

Gặp con ong

Đang bay vội
Bướm liền gọi

Rủ đi chơi

Ong trả lời

Tôi còn bận
Mẹ tôi dặn

Việc chưa xong

Đi chơi rong

Mẹ không thích.
Tặng Bạn ❤️️ Bài Thơ Con Tàu Nhà Trẻ ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Tranh Bài Thơ Con Bướm Trắng Lượn Cành Hồng

Hình Ảnh Bài Thơ Ong Và Bướm

Giáo Án Bài Thơ Ong Và Bướm

  Giáo án Bài Thơ Ong Và Bướm Cho Các Bạn Cùng Tham Khảo

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU.

2.Kỹ năng:

3.Thái độ:

II. CHUẨN BỊ

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của trẻ

Hoạt động 1: Gây hứng thú (1-2 phút).

Hoạt động 2: Bài mới: (15-17 phút)

Cô cùng trẻ đọc thơ và chú ý sửa sai, đông viên trẻ:

Cô mời luân phiên 3 tổ lên đọc (Cô chú ý sửa sai cho trẻ và động viên trẻ.

Hoạt động 3: Củng cố đọc thơ qua mô hình (3 phút).

Hoạt động 4: Kết thúc (1 phút)

Chia Sẽ ❤️️ Bài Thơ Con Mèo Mà Trèo Cây Cau ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án