Nội Dung Bài Thơ Lời Chào Của Hoa

1 Like comments off

ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Lời Chào Của Hoa ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án
Bài Thơ Lời Chào Của Hoa ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Thohay.vn Chia Sẽ Bài Thơ Ngắn, Dễ Nhớ Cho Phụ Huynh Để Có Thể Đọ


ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Lời Chào Của Hoa ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Bài Thơ Lời Chào Của Hoa ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Thohay.vn Chia Sẽ Bài Thơ Ngắn, Dễ Nhớ Cho Phụ Huynh Để Có Thể Đọc Cho Các Bé Cùng Nghe.

NỘI DUNG CHÍNH

Lời chào của hoa
Tác giả: Chưa rõ

Hoa còn ngái ngủ

Ong đã đến rồi

Dậy mau đi chứ

Kìa ông mặt trời!
Hoa bừng mở mắt

Xin chào bạn Ong!

Hoa liền dâng mật

Thơm ngát cánh rừng
Suốt ngày mê mải

Cánh Ong bồn chồn

Từng li mật ấy

Đong đầy tổ thơm.
Tặng Bạn Thêm ✨Bài Thơ Rau Ngót Rau Đay ✨ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Tranh + Hình Ảnh Bài Thơ Lời Chào Của Hoa

Giáo Án Bài Thơ Lời Chào Của Hoa

Giáo Án Bài Thơ Lời Chào Của Hoa

I. Mục đích- Yêu cầu


II. Chuẩn bị:

Hoa còn ngái ngủ

Ong đã đến rồi

Dậy mau đi chứ

Kìa ông mặt trời !

Hoa bừng mở mắt:


Xin chào bạn ong !

Hoa liền dâng mật

Thơm ngát cánh rừng

Suốt ngày mê mải

Cánh ong bồn chồn

Từng ly mật ấy

Đong đầy tổ thơm……


Chia Sẽ ❤️️Bài Thơ Hôm Nay Ngày Tết Thiếu Nhi ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án