Nội Dung Bài Thơ khuyên Bạn

2 Likes comments off

ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ khuyên Bạn ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án
Bài Thơ khuyên Bạn ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Qua Bài Thơ Trên Ý Nghĩa Nhất Viết Về Chủ Đề Bảo Vệ Của Công, Tuân Thủ Luật G


ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ khuyên Bạn ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Bài Thơ khuyên Bạn ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Qua Bài Thơ Trên Ý Nghĩa Nhất Viết Về Chủ Đề Bảo Vệ Của Công, Tuân Thủ Luật Giao Thông Cho Các Bé.

NỘI DUNG CHÍNH

Bài thơ Khuyên bạn

Tác giả: Nguyễn Thị Sen

Tu, tu ! Xình xịch

Con tàu chạy nhanh

Bạn chớ chơi quanh

Mà tai nạn đấy

Nếu bạn có thấy

Khi tàu chạy qua

Xin hãy tranh xa

Không ném đất đá

Thấy có người phá

Thì hãy báo ngay

Giao thông hằng ngày

Chấp hành cho tốt
Thohay.vn Chia sẽ Bài Thơ Con Mèo Mà Trèo Cây Cau Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Tranh Và Hình Ảnh Bài Thơ khuyên Bạn

Giáo Án Bài Thơ khuyên Bạn

Giáo Án Thơ khuyên Bạn

I. Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức:

2. Kỹ năng:

3. Thái độ:

Hoạt động của cô

Hoạt động của cháu

Cô chú ý sửa sai cho trẻ

Cho trẻ đọc thơ theo hiệu lệnh của cô

*Kết thúc

Thohay.vn Tặng Bạn Bài Thơ Con Chuồn Chuồn Ớt Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án