Nội Dung Bài Thơ Hoa Giấy Lớp 1

1 Like comments off

? ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Hoa Giấy Lớp 1 ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án
Bài Thơ Hoa Giấy Lớp 1 ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Bài Thơ Tả Về Loài Hoa Mỏng Manh Nhưng Rất Dẻo Dai Và Tràn Đầy Sức Số


? ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Hoa Giấy Lớp 1 ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Bài Thơ Hoa Giấy Lớp 1 ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Bài Thơ Tả Về Loài Hoa Mỏng Manh Nhưng Rất Dẻo Dai Và Tràn Đầy Sức Sống.

NỘI DUNG CHÍNH

Bài Thơ Hoa Giấy
Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng 


Ai bảo là giấy

Nắng không bạc màu

Ai bảo là giấy

Mưa không ướt nhàu
Cành vươn mảnh khảnh

Giữa trưa oi nồng

Hoa khoe từng cánh

Trắng trắng hồng hồng
Mỏng như là giấy

Mưa nắng nào phai

Tên nghe rất mỏng

Nhưng mà dẻo dai.
Thohay.vn Tặng Bạn ❤️️ Đồng Dao Lộn Cầu Vồng ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Tranh + Hình Ảnh Bài Thơ Hoa Giấy Lớp 1

Giáo Án Bài Thơ Hoa Giấy Lớp 1

Giáo Án Bài Thơ Hoa Giấy Lớp 1

I. Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức:

2. Kỹ năng:

3. Thái độ:

II. Chuẩn bị.

III. Tổ chức hoạt động
 A.Hoạt động của cô.
1.Hoạt Động 1: Gây hứng thú.

2.Hoạt Động 2:

a, Cô đọc mẫu lần 1:

b, Cô đọc bài thơ lần 2

c, Cô đọc bài thơ lần 3

Cành vươn mảnh khảnh
Giữa trưa oi nồng
Hoa khoe từng cánh
Trắng trắng hồng hồng


 B.Hoạt động của trẻ

IV. Dạy trẻ đọc thơ.

V.Kết thúc

Thohay.vn Chia Sẽ ❤️️Bài Thơ Nu Na Nu Nống ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án, Cách Chơi