Nội Dung Bài Thơ Gà Con Và Quả Trứng

1 Like comments off

ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Gà Con Và Quả Trứng ❤️️Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án
Bài Thơ Gà Con Và Quả Trứng ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Thơ Tả Chân Thực Nhưng Cũng Đầy Hóm Hỉnh Về Thế Giới Tâm Hồn


ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Gà Con Và Quả Trứng ❤️️Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Bài Thơ Gà Con Và Quả Trứng ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Thơ Tả Chân Thực Nhưng Cũng Đầy Hóm Hỉnh Về Thế Giới Tâm Hồn Thiếu Nhi.

NỘI DUNG CHÍNH

Bài thơ Gà con và quả trứng

Tác giả: Phạm Hổ.

Tròn nhẵn, trắng hồng

Quả gì thế mẹ?

Hay là đá chăng?

Mổ xem thử nhé!”
Chính là con đó

Những ngày trước xa

Con nằm trong vỏ

Lớn dần, chui ra…”
“Mẹ cứ nói đùa!

Con bay, con chạy

Còn hòn đá này

Mãi không cựa quậy!”
“Mẹ nói đúng đấy

Lớn, con hiểu dần!

Nhiều chuyện rất thật

Mà lạ vô cùng!”
Thohay.vn Tặng Bạn Bài Thơ Dế Và Đom Đóm Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Tranh + Hình Ảnh Bài Thơ Gà Con Và Quả Trứng

Giáo Án Bài Thơ Gà Con Và Quả Trứng

Giáo Án Bài Thơ Gà Con Và Quả Trứng

I. Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức:

2. Kỹ năng:

3. Thái độ:

II. Chuẩn bị.

III. Tổ chức hoạt động
 A.Hoạt động của cô.
1.Hoạt Động 1: Gây hứng thú.

2.Hoạt Động 2:

a, Cô đọc mẫu lần 1:

b, Cô đọc bài thơ lần 2

c, Cô đọc bài thơ lần 3

 Đàm thoại trích dẫn.

– “Tròn nhẵn, trắng hồng

Quả gì thế mẹ?

Hay là đá chăng?

Mổ xem thử nhé!”
– “Chính là con đó

Những ngày trước xa

Con nằm trong vỏ

Lớn dần, chui ra…”
– “Mẹ cứ nói đùa!

Con bay, con chạy

Còn hòn đá này

Mãi không cựa quậy!”
– “Mẹ nói đúng đấy

Lớn, con hiểu dần!

Nhiều chuyện rất thật

Mà lạ vô cùng!”
 B.Hoạt động của trẻ

IV. Dạy trẻ đọc thơ.

V.Kết thúc

Thohay.vn Chia Sẽ ⛅️Bài Thơ Bé Đi Cày ⛅️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án