Nội Dung Bài Thơ Đoàn Tàu Nhỏ Xíu

1 Like comments off

ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Đoàn Tàu Nhỏ Xíu ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án
Bài Thơ Đoàn Tàu Nhỏ Xíu ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Thohay.vn Chia Sẽ Thơ Đoàn Tàu Nhỏ Xíu Đọc Cho Các Bé Nghe Cùng N


ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Đoàn Tàu Nhỏ Xíu ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Bài Thơ Đoàn Tàu Nhỏ Xíu ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Thohay.vn Chia Sẽ Thơ Đoàn Tàu Nhỏ Xíu Đọc Cho Các Bé Nghe Cùng Nghe

NỘI DUNG CHÍNH

Đoàn tàu nhỏ xíu

Tác giả: Chưa rõ

Xịch, xịch, xịch

Một đoàn tàu nhỏ tí xíu bước mau mau

Người đi đầu là chú lái tàu

Còn phía sau cháu nối đuôi nhau

Thành hàng dài cháu bước một hai, một hai.


Xịch, xịch, xịch

Một đoàn tàu nhỏ tí xíu bước mau mau

Người đi đầu là chú lái tàu

Còn phía sau cháu nối đuôi nhau

Thành hàng dài cháu bước một hai, một hai.


Chia Sẽ ❤️️ Bài Thơ Con Đường Làng ❤️️Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án A-Z

Tranh Thơ Đoàn Tàu Nhỏ Xíu

Hình Ảnh Bài Thơ Đoàn Tàu Nhỏ Xíu

Giáo Án Bài Thơ Đoàn Tàu Nhỏ Xíu

Giáo Án Bài Thơ Đoàn Tàu Nhỏ Xíu Cho Các Cô Tham Khảo Thêm

1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

2. CHUẨN BỊ:

3. CÁCH TIẾN HÀNH:

A.Hoạt động 1 : Hát “Đoàn tàu nhỏ xíu”

 B. Hoạt động 2 : Trò chơi “Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ”

Tặng Bạn ❤️️ Bài Thơ Bác Nông Dân ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án