Nội Dung Bài Thơ Đoàn Tàu Lăn Bánh

1 Like comments off

ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Đoàn Tàu Lăn Bánh ❤️️Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án
Bài Thơ Đoàn Tàu Lăn Bánh ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅Chia Sẻ Bài Thơ Đoàn Tàu Lăn Bánh Đọc Cho Bé Cùng Nghe Để Bé Phát


ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Đoàn Tàu Lăn Bánh ❤️️Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Bài Thơ Đoàn Tàu Lăn Bánh ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅Chia Sẻ Bài Thơ Đoàn Tàu Lăn Bánh Đọc Cho Bé Cùng Nghe Để Bé Phát Triển Tư Duy Hơn

NỘI DUNG CHÍNH

Đoàn tàu lăn bánh

Tác giả: Tạ Hữu Yên

Xình xịch, xình xịch!

Đoàn tàu rời ga

Tu, tu, tu … huýt

Hồi còi vang xa
Toa tàu là gối

Đoàn tàu là chăn

Và bánh xe lăn

Là bàn chân đạp
Bé vui hỏi mẹ

Bác về ga nào?

Rồi đưa mảnh giấy

” Vé đây năm hào!”
Xình xịch, xình xịch…

Tàu đang chạy nhanh

Bé lăn ra ngủ

Không kịp hãm phanh.
Tranh Thơ Đoàn Tàu Lăn Bánh

Chia Sẽ ❤️️ Bài Thơ Chổi Ngoan ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án A-Z

Hình Ảnh Bài Thơ Đoàn Tàu Lăn Bán

Giáo Án Bài Thơ Đoàn Tàu Lăn Bánh

1.Chuẩn bị

2.Cách tiến hành:
a.Gây hứng thú

Hoạt động 1 : Giới thiệu bài thơ, đọc thơ diễn cảm

Hoạt động 2: Trích dẫn- đàm thoại

Trích: Toa tàu là gối

Đầu tàu là chăn

Và bánh xe lăn

Là bàn chân đạp”
Trích: Bé vui hỏi mẹ:

“ Bác về ga nào?”

Rồi đưa mảnh giấy

Vé đây, năm hào!
Trích: Xình xịch, xình xịch

Tàu đang chạy nhanh

Bé lăn ra ngủ

Không kịp hãm phanh
Hoạt động 3: Dạy trẻ đọc thơ

*Trò chơi “ Thi ai dán đúng”

Tặng Bạn ❤️️ Bài Thơ Làm Nghề Như Bố ❤️️Nội Dung, Tranh Thơ, Giáo Án