Nội Dung Bài Thơ Con Thuyền Nhà Trẻ

5 Likes comments off

ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Con Thuyền Nhà Trẻ ❤️️Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án
Bài Thơ Con Thuyền Nhà Trẻ ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ ThoHay.vn Chia Sẻ Bài Thơ Con Thuyền Đọc Cho Các Bé Cùng Nghe.


ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Con Thuyền Nhà Trẻ ❤️️Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Bài Thơ Con Thuyền Nhà Trẻ ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ ThoHay.vn Chia Sẻ Bài Thơ Con Thuyền Đọc Cho Các Bé Cùng Nghe.

NỘI DUNG CHÍNH

Thơ: Con Thuyền

Tác giả: Chưa Rõ

Con thuyền ra khơi

Sóng vỗ dạt dào

Thuyền đi khắp nơi

Chiều về ắp cá

Neo đậu bến sông.


Thohay.vn Chia Sẽ ❤️️ Bài Thơ Làm Bác Sĩ ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án Trọn Bộ

Tranh Bài Thơ Con Thuyền Ra Khơi

Hình Ảnh Bài Thơ Con Thuyền

Giáo Án Bài Thơ Con Thuyền

I. Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức:

2. Kĩ năng:

3. Thái độ:

II. Chuẩn bị.

III. Tổ chức hoạt động

 Hoạt động của cô.

 Hoạt động của trẻ

1.Hoạt Động 1: Gây hứng thú.

2.Hoạt Động 2: Thơ con đường làng

a, Cô đọc mẫu lần 1:

b, Cô đọc bài thơ lần 2:

Bằng tranh minh hoạ bài thơ

Ảnh minh họa của bài thơ

c, Cô đọc bài thơ lần 3:

 Đàm thoại trích dẫn.

      Con thuyền ra khơi

      Sóng vỗ dạt dào

      Thuyền đi khắp nơi

      Chiều về ắp cá

      Neo đậu bến sông.


IV. Dạy trẻ đọc thơ.

V.Kết thúc

Tạng Bạn ❤️️ Bài Thơ Chiếc Xe Lu ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án Trọn Bộ