Nội Dung Bài Thơ Con Tàu Nhà Trẻ

1 Like comments off

ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Con Tàu Nhà Trẻ ❤️️Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án
Bài Thơ Con Tàu Nhà Trẻ ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Bài Hay Nhất Nói Về Con Tàu Cho Các Bạn Tham Khảo.
NỘI DUNG


ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Con Tàu Nhà Trẻ ❤️️Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Bài Thơ Con Tàu Nhà Trẻ ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Bài Hay Nhất Nói Về Con Tàu Cho Các Bạn Tham Khảo.

NỘI DUNG CHÍNH

Thơ: Con tàu

Tác giả: Định Hải.

Xình xịch xình xịch

Con tàu xanh xanh

Nó chạy nhanh nhanh

Còi reo vui quá

U… u… u…u…


Chia Sẽ Thêm ❤️️ Bài Thơ Cháu Yêu Chú Bộ Đội ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Tranh Bài Thơ Con Tàu Xanh Xanh

Hình Ảnh Bài Thơ Con Tàu

Giáo Án Bài Thơ Con Tàu

I. Mục đích yêu cầu
1.Kiến thức :

3.Thái độ :

II. Chuẩn bị :

Hoạt động của cô

Dự kiến HĐ của trẻ

1: ổn định và giới thiệu bài.

Trích dẫn, đàm thoại, giảng nội dung

Trích : Con tàu

Xình xịch ….xanh

Trích : Nó … u u

Các con có biết tàu hỏa là phương tiên giao thông đường gì?

*Giảng nội dung

2.2. Dạy trẻ đọc thơ

2.3. NDKH : Đoàn tàu nhỏ xíu

Thohay.vn Tặng Bạn ❤️️ Bài Thơ Xe Cần Cẩu ❤️️Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án Trọn Bộ