Nội Dung Bài Thơ Con Ong Chuyên Cần

5 Likes comments off

ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Con Ong Chuyên Cần ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án
Bài Thơ Con Ong Chuyên Cần ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Bài Thơ Hay Nhất Nói Về Con Ong Chuyên Cần Cho Các Bố Mẹ Tham


ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Con Ong Chuyên Cần ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Bài Thơ Con Ong Chuyên Cần ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Bài Thơ Hay Nhất Nói Về Con Ong Chuyên Cần Cho Các Bố Mẹ Tham Khảo

NỘI DUNG CHÍNH

Bài thơ Con Ong chuyên cần

Sáng tác: Vũ Quang Vinh

Con Ong bé nhỏ chuyên cần

Mải mê bay khắp đồng gần, rừng xa

Ong đi tìm hút nhụy hoa

Về tìm mật ngọt thật là đáng khen.
Thohay.vn Chia sẽ ❤️️ Bài Thơ Chim Én ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Tranh Và Hình Ảnh Bài Thơ Con Ong Chuyên Cần

Giáo Án Bài Thơ Con Ong Chuyên Cần

Giáo Án Bài Thơ Con Ong Chuyên Cần

I. Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức:

2. Kỹ năng:


3. Thái độ:

II. Chuẩn bị.

III. Tổ chức hoạt động
 A.Hoạt động của cô.
1.Hoạt Động 1: Gây hứng thú.

2.Hoạt Động 2:

a, Cô đọc mẫu lần 1:

b, Cô đọc bài thơ lần 2

c, Cô đọc bài thơ lần 3

 Đàm thoại trích dẫn.

Con Ong bé nhỏ chuyên cần
Mải mê bay khắp đồng gần, rừng xa
Ong đi tìm hút nhụy hoa
Về tìm mật ngọt thật là đáng khen.


 B.Hoạt động của trẻ

IV. Dạy trẻ đọc thơ.

V.Kết thúc

Thohay.vn Tặng Bạn ❤️️ Bài Thơ Chia Bánh ❤️️Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án