Nội Dung Bài Thơ Chú Chim Sâu Mầm Non

2 Likes comments off

ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Chú Chim Sâu ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án
Bài Thơ Chú Chim Sâu ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Qua Bài Thơ Bố Mẹ Giúp Bé Nhận Biết Được Sự Siêng Năng, Hăng Say Làm Việc


ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Chú Chim Sâu ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Bài Thơ Chú Chim Sâu ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Qua Bài Thơ Bố Mẹ Giúp Bé Nhận Biết Được Sự Siêng Năng, Hăng Say Làm Việc Như Chú Chim Dễ Thương.

NỘI DUNG CHÍNH

Bài thơ Chú chim sâu

Tác giả : Nguyễn Lãm Thắng

Lông mượt mà, mỏ nhỏ

Đôi chân chuyền siêng năng

Chim sâu luôn dậy sớm

Gọi em cùng đánh răng
Chim bắt sâu giỏi lắm

Vừa bắt vừa hát hay

Chồi non ươm mưa nắng

Cứ lớn lên từng ngày
Khuyên bé hãy như chim

Siêng quét nhà, rửa bát

Giúp bố mẹ đỡ phiền

Miệng vui luôn ca hát.
Thohay.vn Chia sẽ ✔Bài Thơ Đồ Chơi Của Bé ✔ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Tranh Và Hình Ảnh Bài Thơ Chú Chim Sâu

Giáo Án Bài Thơ Chú Chim Sâu Mầm Non

I. Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức:

2. Kỹ năng:3. Thái độ:


II. Chuẩn bị.

III. Tổ chức hoạt động
 A.Hoạt động của cô.
1.Hoạt Động 1: Gây hứng thú.

2.Hoạt Động 2:

a, Cô đọc mẫu lần 1:

b, Cô đọc bài thơ lần 2

c, Cô đọc bài thơ lần 3

Lông mượt mà, mỏ nhỏ
Đôi chân chuyền siêng năng
Chim sâu luôn dậy sớm
Gọi em cùng đánh răng
…………………………Chim bắt sâu giỏi lắm
Vừa bắt vừa hát hay
Chồi non ươm mưa nắng
Cứ lớn lên từng ngày
Khuyên bé hãy như chim
Siêng quét nhà, rửa bát
Giúp bố mẹ đỡ phiền
Miệng vui luôn ca hát. 
……………………………  B.Hoạt động của trẻ

IV. Dạy trẻ đọc thơ.

V.Kết thúc

Thohay.vn Tạng Bạn ❤️ Bài Thơ Giờ Chơi Của Bé ❤️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án