Nội Dung Bài Thơ Che Mưa Cho Bạn

5 Likes comments off

ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Che Mưa Cho Bạn ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án
Bài Thơ Che Mưa Cho Bạn ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Bài Thơ Nói Lên Một Tình Bạn Đẹp,Sẵn Sàng Giúp Đỡ Nhau Khi Gặp Hoạn


ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Che Mưa Cho Bạn ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Bài Thơ Che Mưa Cho Bạn ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Bài Thơ Nói Lên Một Tình Bạn Đẹp,Sẵn Sàng Giúp Đỡ Nhau Khi Gặp Hoạn Nạn

NỘI DUNG CHÍNH

Bài thơ Che mưa cho bạn

Tác giả: Nguyễn Thị Thảo

Gió thổi dồn mây đen

Ông trời nổi sấm chớp

Mưa trút xuống ào ào

Gà đi về nơi nào

Ôi gà con ướt lạnh!

Nhím liền đến bên cạnh

Lấy ô che cho gà

Ếch cũng đem ô ra

Ðể che mưa cho gà

Mưa tạnh, gió đi xa

Gà con cám ơn Nhím

Gà con cám ơn Ếch.
Thohay.vn Chia sẽ Bài Thơ Làm Nghề Như Bố Nội Dung, Tranh Thơ, Giáo Án

Tranh Và Hình Ảnh Bài Thơ Che Mưa Cho Bạn

Chia Sẽ Thêm ❤️️ Bài Thơ Hai Bông Hoa ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Giáo Án Bài Thơ Che Mưa Cho Bạn Mầm Non

Giáo Án Bài Thơ Che Mưa Cho Bạn

I.Mục đích:
1.Kiến thức:

2.Kỹ năng

3.Thái độ

II.Chuẩn bị .

III. Tiến hành

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ


1.Ổn định tổ chức, gây hứng thú.

HĐ 2: Đàm thoại – Trích dẫn – Giảng giải.

“Gió thổi dồn mây đen
Ông trời nổi sấm chớp
Mưa trút xuống ào ào”

Giải thích: “Ào ào” có nghĩa là mưa rất to.

“ Gà đi về nơi nào
Ôi gà con ướt lạnh!
Nhím liền đến bên cạnh
Lấy ô che cho gà
Ếch cũng đem ô ra
Ðể che mưa cho gà”
“Mưa tạnh, gió đi xa
Gà con cám ơn Nhím
Gà con cám ơn Ếch”

HĐ 3: Dạy trẻ đọc thơ

Kết thúc:

Thohay.vn Tặng Bạn ✔ Bài Thơ Những Chú Lợn Con ✔ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án