Nội Dung Bài Thơ Bé và Chuồn Chuồn

5 Likes comments off

ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Bé và Chuồn Chuồn ❤️️Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án
Bài Thơ Bé và Chuồn Chuồn ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Thohay.vn Chia Sẻ Bài Thơ Bé và Chuồn Chuồn Dễ Nhớ Cho Trẻ Mầm N


ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Bé và Chuồn Chuồn ❤️️Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Bài Thơ Bé và Chuồn Chuồn ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Thohay.vn Chia Sẻ Bài Thơ Bé và Chuồn Chuồn Dễ Nhớ Cho Trẻ Mầm Non.

NỘI DUNG CHÍNH

Bài thơ Bé và chuồn chuồn

Tác giả: Lâm Linh Linh

Chuồn chuồn áo mỏng

Thoát liệng thoát bay

Bé dang hai tay

Tập theo vỗ cánh
Chuồn chuồn lém lĩnh

Đậu xuống nghiêng đầu

Ngó bé hồi lâu

Bật cười khanh khách
Bé buồn phụng phịu

Tiu nghỉu đứng nhìn

Cánh chuồn rung rinh

Lượn vòng quanh bé.
Thohay.vn Chia Sẽ Bài Thơ Rùa Con Đi Chợ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Tranh + Hình Ảnh Bài Thơ Bé Và Chuồn Chuồn

Giáo Án Bài Thơ Bé và Chuồn Chuồn

Giáo Án Bài Thơ Bé và Chuồn Chuồn

I. Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức:

2. Kỹ năng:

3. Thái độ:

II. Chuẩn bị.

III. Tổ chức hoạt động
 A.Hoạt động của cô.
1.Hoạt Động 1: Gây hứng thú.

2.Hoạt Động 2:

a, Cô đọc mẫu lần 1:

b, Cô đọc bài thơ lần 2

c, Cô đọc bài thơ lần 3

Chuồn chuồn áo mỏng
Thoát liệng thoát bay
Bé dang hai tayTập theo vỗ cánh.
………………………..Chuồn chuồn lém lỉnh
Đậu xuống nghiêng đầu
Ngó bé hồi lâu
Bật cười khanh khách 
  ……………………………

 B.Hoạt động của trẻ

IV. Dạy trẻ đọc thơ.

V.Kết thúc

Thohay.vn Tặng Bạn ❤️Bài Thơ Đi Bừa ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án