Nội Dung Bài Thơ Bé Đi Cày Mầm Non

6 Likes comments off

ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Bé Đi Cày Mầm Non ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án
Bài Thơ Bé Đi Cày Mầm Non ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Thơ Chủ Đề Nghề Nghiệp Là Một Trong Những Bài Thơ Ý Nghĩa


ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Bé Đi Cày Mầm Non ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Bài Thơ Bé Đi Cày Mầm Non ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Thơ Chủ Đề Nghề Nghiệp Là Một Trong Những Bài Thơ Ý Nghĩa Cho Trẻ Mầm Non

NỘI DUNG CHÍNH

Bài thơ Bé đi cày

Sáng tác: Phạm Hổ

Chuối xanh một quả

Cắm bốn chân tre

Thành con trâu đực

Nhìn giống giống ghê!
Hai ngọn cờ ngô

Làm cây cày nhỏ

Đem ra giữa ngõ

Buộc trâu đi cày
Trâu ơi, gắng đi

Cày cho xong ruộng

Chiều ta về sớm

Cất chuồng trâu ngay
Vắt! Vắt trâu này!

Sao trâu chậm thế?

Trâu mệt rồi ư?

Chúng mình nghỉ nhé!
Bóng mát ngõ trưa

Thả trâu ăn cỏ

Bé nằm ngủ quên

Tóc hiu hiu gió.
Thohay.vn Chia sẽ Bài Thơ Con Mèo Mà Trèo Cây Cau Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Tranh Và Hình Ảnh Bài Thơ Bé Đi Cày

Giáo Án Bài Thơ Bé Đi Cày Mầm Non

Giáo Án Bài Thơ Bé Đi Cày Mầm Non

I. Mục tiêu cần đạt.

II. Chuẩn bị.

III. Tổ chức hoạt động

A.Hoạt động của cô.

1.Hoạt Động 1: Gây hứng thú.


2.Hoạt Động 2:

a, Cô đọc mẫu lần 1:

b, Cô đọc bài thơ lần 2

c, Cô đọc bài thơ lần 3


Đàm thoại trích dẫn.
Chuối xanh một quả
Cắm bốn chân tre
Thành con trâu đực
Nhìn giống giống ghê!
…………………………


B.Hoạt động của trẻ

IV. Dạy trẻ đọc thơ.

V.Kết thúc

Thohay.vn Tặng Bạn Bài Thơ Chị Gió Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án