Nội Dung Bài Thơ Bác Bầu Bác Bí

6 Likes comments off

? ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Bác Bầu Bác Bí ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án
Bài Thơ Bác Bầu Bác Bí ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Qua Bài Thơ Đề Cao Tình Bạn Giữa Bác Bầu Bác Bí Luôn Luôn Biết Nhường


? ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Bác Bầu Bác Bí ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Bài Thơ Bác Bầu Bác Bí ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Qua Bài Thơ Đề Cao Tình Bạn Giữa Bác Bầu Bác Bí Luôn Luôn Biết Nhường Nhịn Nhau.

NỘI DUNG CHÍNH

Bài thơ Bác bầu bác bí

Tác giả: Chưa rõ


Bác bầu, bác bí

Lúc lỉu giàn cao

Nhìn xuống mặt ao

Cá tôm bơi lội

Bác bí nghĩ ngợi

“Mình với cô tôm

Nấu bác canh thơm

Ăn vào thật mát”

Bác bầu chí chát”

“Bí bí tôm tôm

Ai ai cũng biết

Nhưng thôi nhường bác

Cá nấu với bầu

Cũng có sao đâu

Vừa ngon, vừa bổ

Châu chấu nghển cổ:

“Bầu bí cá tôm

Món nào cũng thơm

Đều ngon ngon cả”
Thohay.vn Tặng Bạn ☛Bài Thơ Bà Của Cháu ☛ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Tranh + Hình Ảnh Bài Thơ Bác Bầu Bác Bí

Giáo Án Bài Thơ Bác Bầu Bác Bí

Giáo Án Bài Thơ Bác Bầu Bác Bí

I. Mục đích – Yêu cầu:

Kiến thức:

Kỹ năng:

Thái độ:

II. Chuẩn bị:

III. Tổ chức hoạt động

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

1.Tạo hứng thú:

2.Nội dung:

2.1. Cô đọc mẫu:

2.2. Đàm thoại, trích dẫn giúp trẻ hiểu nội dung tác phẩm:

“Bác Bầu bác Bí

Lúc lỉu giàn cao

Nhìn xuống mặt ao

Cá, tôm bơi lội”
“Bác Bí nghĩ ngợi:

Mình với cô Tôm

Nấu bát canh thơm

Ăn vào thật mát”.
“Bác Bầu chí chát:

Bí bí, tôm tôm

Ai ai cũng biết

Nhưng thôi nhường bác

Cá nấu với Bầu

Cũng có sao đâu

Vừa ngon vừa bổ”.


“Châu chấu nghển cổ:

Bầu, bí, cá, tôm

Món nào cũng thơm

Đều ngon ngon cả”.
3.Dạy trẻ đọc thơ:

4.Kết thúc:

Thohay.vn Chia Sẽ ?Bài Thơ Hỏi Mẹ Lớp 1 ? Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án