Nội Dung Bài Thơ Anh Chuột Chũi

5 Likes comments off

ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Anh Chuột Chũi ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án
Bài Thơ Anh Chuột Chũi ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Chia Sẽ Đến Bố Mẹ Bài Thơ Về Chú Chuột Cực Kỳ Dễ Thương Cho Các Bé Mầ


ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Anh Chuột Chũi ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Bài Thơ Anh Chuột Chũi ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Chia Sẽ Đến Bố Mẹ Bài Thơ Về Chú Chuột Cực Kỳ Dễ Thương Cho Các Bé Mầm Non.

NỘI DUNG CHÍNH

Bài thơ Anh Chuột chũi

Tác giả: Thụy Anh

Các bạn nhỏ

Chạy trên sân

Hãy nhẹ chân

Đi cẩn thận:
Ở dưới đất

Có hang sâu

Là ngôi nhà

Anh Chuột chũi
Anh dũi đất

Anh đào hào

Khéo làm sao

Thành nơi ở
Có bếp nhỏ

Để nấu cơm

Có chiếc giường

Anh nằm ngủ
Có chiếc tủ

Đựng đồ chơi

Chuột chũi ơi

Anh giỏi quá!
Thohay.vn Tặng Bạn ✅Bài Thơ Chị Em ✅ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án Trọn Bộ

Tranh + Hình Ảnh Bài Thơ Anh Chuột Chũi

Giáo Án Bài Thơ Anh Chuột Chũi

Giáo Án Bài Thơ Anh Chuột Chũi

I. Mục đích yêu cầu

II. Chuẩn bị

III. Tổ chức hoạt động:

+Trích dẫn:

“Anh dũi đất

…………….

Thành nơi ở”
Thohay.vn Chia Sẽ ❤️️Bài Thơ Chơi Chuyền ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án