Bài Thơ Cô Tấm Của Mẹ – Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

5 Likes comments off

ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Cô Tấm Của Mẹ ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án
Bài Thơ Cô Tấm Của Mẹ ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Cùng Thohay.vn Đọc Thơ Cho Bé Nghe Có Thể Giúp Bé Phát Triển Tư Duy Hơn


ꋖꀍơ ꀍꁲꂖ

Bài Thơ Cô Tấm Của Mẹ ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Bài Thơ Cô Tấm Của Mẹ ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án ✅ Cùng Thohay.vn Đọc Thơ Cho Bé Nghe Có Thể Giúp Bé Phát Triển Tư Duy Hơn.

NỘI DUNG CHÍNH

CÔ TẤM CỦA MẸ

Tác giả: Lê Hồng Thiện

Ngỡ từ quả thị bước ra

Bé làm cô Tấm giúp bà xâu kim

Thổi cơm, nấu nước, bế em,

Mẹ về khen bé: “Cô tiên giáng trần”

Bao nhiêu công việc lặng thầm

Bàn tay của bé đỡ đần mẹ cha.

Bé học giỏi, bé nết na

Bé là cô Tấm, bé là con ngoan.
Tranh Thơ Cô Tấm Của Mẹ

Thohay.vn Tặng Bạn ❤️ Bài Thơ Làm Nghề Như Bố ❤️️Nội Dung, Tranh Thơ, Giáo Án

Hình Ảnh Bài Thơ Cô Tấm Của Mẹ

Giáo Án Bài Thơ Cô Tấm Của Mẹ

Giáo án Bài Thơ Cô Tấm Của Mẹ Cho Các Bạn Cùng Tham Khảo

I. Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức:

2. Kĩ năng:

3. Thái độ:

II. Chuẩn bị.

III. Tổ chức hoạt động

1.Hoạt Động 1: Gây hứng thú.

2.Hoạt Động 2: Thơ con đường làng

a, Cô đọc mẫu lần 1:

b, Cô đọc bài thơ lần 2:

c, Cô đọc bài thơ lần 3:

IV. Dạy trẻ đọc thơ.

V.Kết thúc

Thohay.vn Chia Sẽ Bạn ❤️ Bài Thơ Con Đường Làng ❤️️Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án A-Z