Trận đánh lớn nghĩa quân tây sơn và quân trịnh – nguyễn

https://www.youtube.com/watch?v=0GEFxJcMxaw&ab_channel=PHIMHO%E1%BA%A0TH%C3%8CNHL%E1%BB%8ACHS%E1%BB%AC từ năm 1773 sau một thời gian ngắn chuẩn bị lực lượng từ căn cứ Tây Sơn Thượng đạo nghĩa quân Tây Sơn từng bước phát triển nhanh chóng được sự ủng hộ của…

4 Likes comments off
5

Tóm tắt sách Fix the next

Giới thiệu về tác giả Mike Michalowicz là một doanh nhân hàng loạt, nhà đầu tư thiên thần và diễn giả chính. Vào sinh nhật lần thứ 35 của mình, anh ấy đã thành lập và bán…

9 Likes comments off